Mudiadau Lleol

Neuadd Eleanor,

Llanfair D C, Rhuthun LL15 2RJ.

Mae’r Neuadd ar briffordd yr A525 wrth fynd trwy’r pentref, ychydig o lathenni oddi wrth tafarn Y Ceffyl Gwyn. Neuadd bentref traddodiadol hanesig gyda amrywiaeth eang o adnoddau a chyfleusterau sy’n cynnwys prif ystafell enfawr a llwyfan, cyntedd helaeth, ystafell gyfarfod, adnoddau technoleg a chegin. Hefyd mae yna faes parcio, toiled i’r anabl a dolen clyw.

Cysylltwch a Phil Webb, Trysorydd, am fwy o fanylion 01824 704163 neu David Owen 01824 703136