Hysbysiadau Cyngor Cymuned Llanfair DC

Gweler isod hysbysiadau cyhoeddus a manylion cynllunio mewn fformat PDF.

YMHOLIADAU CYNLLUNIO gweler www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

Angen mwy o ddogfennau?

Cysylltwch a’r Clerc i ofyn am ddogfennau sydd ddim i’w gweld yma. Diolch yn fawr.