Newyddion a Digwyddiadau Lleol

Mae cyfarfodydd a digwyddiadau mewn adeilad cyhoeddus wedi eu gohirio am y dyfodol agos [o 24 Mawrth 2020 ymlaen].

Diolch am fod yn amyneddgar.
Cyngor Cymuned Llanfair DC

Coronafeirws

Gweler gov.wales/coronavirus

Hen Adeilad Ysgol a Cae Chwarae Llanfair D C

DEWCH AM SGWRS – Holiadur – Dilynwch y Ddolen Gyswllt https://forms.gle/CAj2At8YS54EJQFV6