Dogfennau Cyhoeddus

Gweler isod dogfennau cyhoeddus Cyngor Cymuned Llanfair DC mewn ffurf PDF.

Briefing notes for residents on DCC’S draft LDP 2018-2033

Angen mwy o ddogfennau?

Cysylltwch a’r Clerc i ofyn am ddogfennau sydd ddim i’w gweld yma. Diolch yn fawr.