Cynghorwyr Cymuned Llanfair DC

Gweler islaw wybodaeth am Gynghorwyr y Gymuned.
Ymwelwch ein tudalen ymholiadau cyffredinol yma contact page here.
Gweler gwybodaeth am GDPR yma.

Aelodau’r Cyngor

Pennant
Pentrecelyn
Ruthin
LL15 2HF

Mrs Jayne Mayers [Cadeirydd] – Annibynnol

Mr Keith Moulsdale [Is-Gadeirydd] – Annibynnol

The Bridles
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2EN
01824 707506

Mr David Baker – Annibynnol

Bwlch Y Llyn
Pentrecoch
Ruthin
LL15 2YG
01824 702998

Mr Owen G Evans

Annibynnol

Ty Famau
Llanfair D C
Ruthin LL15 2SH
01824 520349

Mr Osian Owen

Annibynnol

Gilfach Wen
Graigfechan
Rhuthun
LL15 2HA
07707 804 964

Mrs Ceri Ranson

Annibynnol

Pen y Coed
Graigfechan
Ruthin
LL15 2EY