Cynghorwyr Cymuned Llanfair DC

Gweler islaw wybodaeth am Gynghorwyr y Gymuned.
Ymwelwch ein tudalen ymholiadau cyffredinol yma contact page here.
Gweler gwybodaeth am GDPR yma.

Aelodau’r Cyngor

Mr David Baker – Annibynnol

Bwlch Y Llyn
Pentrecoch
Ruthin
LL15 2YG
01824 702998

Mr D Eilir Jones
[cyfetholwyd 08/03/21]
Annibynnol

Merllyn Farm
Llanfair D C
Ruthin
LL15 2UH
07866 769 222

Mrs Wini Davies – Annibynnol

Penrhos
Graigfechan
Rhuthun
LL15 2HB
01824 704216

Mr Owen G Evans [cyfetholwyd 09/09/19] Annibynnol

Ty Famau
Llanfair D C
Ruthin LL15 2SH
01824 520349

Mr Tim Faire – Annibynnol

Plas Bedw
Pentrecelyn
Ruthin
LL15 2HT
01978 790240

Mrs Jayne Mayers [Cadeirydd] – Annibynnol

Pennant
Pentrecelyn
Ruthin
LL15 2HF

Mr Keith Moulsdale [Is-Gadeirydd] – Annibynnol

The Bridles
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2EN
01824 707506

Mr Osian Owen [cyfetholwyd 11/02/19] Annibynnol

Gilfach Wen
Graigfechan
Rhuthun
LL15 2HA
07707 804 964

Mrs Ceri Ranson [cyfetholwyd 19/11/18] Annibynnol

Pen y Coed
Graigfechan
Ruthin
LL15 2EY

Mr Steve Whipp
[cyfetholwyd 11/11/19]

Pen yr Ardd
Llanfair D C
Ruthin
LL15 2RU

01824 707955