Agenda & Chofnodion

Fel rheol mae’r Cyngor yn cyfarfod yn fisol ar yr ail nos Lun o bob mis am 19.00 gan ddefnyddio canolfannau ar y rhestr isod. Nid oes cyfarfod yn cael ei gynnal yn ystod mis Awst. Gweler y calendr isod am fanylion.

Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd i wylio ond os ydych eisiau codi unrhyw fater rydym yn gofyn yn garedig ichi gysylltu a’r clerc cyn y cyfarfod mewn digon o amser – contact methods here

Byddwn yn cyhoeddi’r agenda tua wythnos ymlaenllaw – gweler yma found here.

Mae Cynghorau Cymuned yn rhan o’r sector llywodraeth leol ar y rheng isaf o fewn Cymru. Ein pwrpas yw gwasanaethu a chynrychioli cymunedau lleol. Cysylltwch a Chyngor Sir Ddinbych am gymorth gyda Addysg, Gwastraff neu Thai – Denbighshire County Council .

David Jones yw’r Aelod Seneddol dros Gorllewin Clwyd.
Gweler ein Tudalen Gyswllt – Key Contacts – am fwy o fanylion.

Cyfarfodydd (yn dechrau am 7 pm)

13/07/20 Cyfarfod Ar-lein
14/09/20 Cyfarfod Ar-Lein
12/10/20 Cyfarfod Ar-Lein
09/11/20 Cyfarfod Ar-Lein

14/12/20 Cyfarfod Ar-Lein
11/01/21 Coleg Cambria Llysfasi
08/02/21 Ysgol Llanfair
08/03/21 Ysgol Pentrecelyn

Gweler y dogfennau isod mewn fformat PDF.