Agenda & Chofnodion

Fel rheol mae’r Cyngor yn cyfarfod yn fisol ar yr ail nos Lun o bob mis am 19.00 gan ddefnyddio canolfannau ar y rhestr isod. Nid oes cyfarfod yn cael ei gynnal yn ystod mis Awst. Gweler y calendr isod am fanylion.

Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd i wylio. Mae’r cofnodion yn ‘drafft’ tan maent wedi’u cymeradwyo mewn cyfarfod o’r Cyngor. Os ydych eisiau codi unrhyw fater rydym yn gofyn yn garedig ichi gysylltu a’r Clerc cyn y cyfarfod mewn digon o amser – contact methods here

Byddwn yn cyhoeddi’r agenda tua wythnos ymlaenllaw – gweler yma found here.

Mae Cynghorau Cymuned yn rhan o’r sector llywodraeth leol ar y rheng isaf o fewn Cymru. Ein pwrpas yw gwasanaethu a chynrychioli cymunedau lleol. Cysylltwch a Chyngor Sir Ddinbych am gymorth gyda Addysg, Gwastraff neu Thai – Denbighshire County Council .

David Jones yw’r Aelod Seneddol dros Gorllewin Clwyd.
Gweler ein Tudalen Gyswllt – Key Contacts – am fwy o fanylion.

Calendr Cyfarfodydd (yn dechrau am 7.30 yn)

8 Ionawr – Coleg Llysfasi

5 Chwefror – Coleg Llysfasi

4 Mawrth – Coleg Llysfasi

Gweler y dogfennau isod mewn fformat PDF.