Croeso

Mae Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd yn cwmpasu ardaloedd Graigfechan, Pentrecelyn, Pentre Coch, Llanrhydd & Llanfair DC

Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd yn cynnwys pentrefi Llanfair Dyffryn Clwyd, Graigfechan, Pentrecelyn, Pentre Coch ac yn estyn i Lanrhydd. Rydym yn gorff etholedig o 10 cynghorydd o wahanol gefndir a phrofiadau sy’n byw yn lleol.

Rydym yn cyfarfod yn fisol, oddieithr mis Awst, mewn canolfannau gwahanol ar draws yr ardal – sef Ysgol Llanfair, Ysgol Pentrecelyn, Canolfan Genus a Llysfasi. Cyhoeddir rhestr o gyfarfodydd a mannau cyfarfod tua blwyddyn ymlaenllaw, ac yn sicr rhoddwn o leiaf 3 mis o arwyddocad cyn unrhyw gyfarfod swyddogol.

Mae gennym gadeirydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy’n gyfrifol am ohebiaeth, gweinyddiaeth a dyletswyddau ariannol. Mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfodydd. Yn ystod ein cyfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol, megis ffyrdd, llwybrau cyhoeddus ac adeiladu ac yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sir.